Instal·lacions
Elements construcció de les cases prefabricades

AIGUA

 • Fontaneria: Instal·lació completa de fontaneria, segons CTE_HS4 salubritat.
  Canonades de polibutilè, realitzada amb peces premsades i metàl·liques, en instal·lacions d’aigua freda i calenta, amb peces especials de multicapa, instal·lat i funcionant, per a cada cambra de bany, amb dues claus de tall, de llautó cromat, col·locada mitjançant unió roscada, totalment equipada instal·lada, funcionant segons norma vigent, fins i tot amb protecció de tub corrugat de PVC.
 • Sanejament: Tubs, colzes i derivacions de PVC. Instal·lació completa, segons projecte.
 • Aigua calenta sanitària: Instal·lació d’aigua calenta sanitària amb una bomba de calor –aerotèrmia- Model BC ACS BAXI®
  Escalfador d’aigua d’emmagatzematge termodinàmic mural.
  Amb un COP de fins a 2,7 aquesta gamma permet aconseguir estalvis molt importants respecte a altres equips de generació d’aigua calenta sanitària. Amb la seva resistència elèctrica inclosa de 1,2kW, l’equip és capaç d’escalfar l’aigua de l’acumulador de manera més ràpida i fins i tot arribar fins a 70ºC per al tractament antilegionel·la.
  Aquest equip pot escalfar l’aigua fins a 60º C.
  L’acumulador està fabricat en acer vitrificat, i incorpora ànode de magnesi, cosa que evita la seva corrosió.

ELECTRICITAT

 • Instal·lació elèctrica completa segons REBT. La instal·lació elèctrica es farà segons els plànols de projecte, i segons normativa vigent (REBT). El client revisarà la ubicació de tots els interruptors i endolls, i pot modificar la configuració inicial, si escau.
 • Mecanismes elèctrics. La instal·lació elèctrica es farà segons els plànols de projecte, i segons normativa vigent (REBT). El client revisarà la ubicació de tots els interruptors i endolls, i pot modificar la configuració inicial, si escau. S’instal·laran els mecanismes detallats en els plànols d’instal·lacions quantificats per a un habitatge d’electrificació mitjana / elevada.
 • Il·luminació: S’inclou la il·luminacion en cuina i banys, mitjançant equips tipus downlight i ulls de bou de tipus led

TELEFONIA

 • Instal·lació de toma de telefonia i TV, en la sala d’estar, cuina i habitació principal.
 • Intèrfon amb obertura remota (1 ut.)

CLIMATITZACIÓ / CALEFACCIÓ

 • Equip de climatització segons línia d'acabats escollida.
  S’instal·larà un equip de climatització de potència fred/calor segons requeriment del projecte, amb tecnologia inverter, i classificació energètica classe A, preferentment a la sala d’estar.
  El client pot escollir, si ho desitja, entre altres sistemes de climatització que es dimensionaran i pressupostaran segons el projecte i les necessitats de l’habitatge.

Quadre comparatiu entre línies d’acabats


ZEN

ARGENT

AURA

AIGUA
Acumulador per ACS d’aerotermia Baxi® BC -segons CTE-
Descalcificador, equip d’osmosi.
ELICTRICITAT
Mecanismes elèctrics de BJC®, model Iris , acabat blanc / antracita.
Mecanismes elèctrics de JUNG®, model LS, acabat blanc / plata / antracita.
Il·luminació de cuina i banys amb downlights i llums LED.
TELEFONIA
Instal·lació de telefonia i TV, a la Sala de estar, cuina i habitació principal.
Intèrfon amb obertura remota (1ut.).
Video-porter amb obertura remota (1ut.)
CLIMATITZACIÓ
Climatització SPLIT Baxi® QUILAK R-32 3500-4000W 1 Ud. –o equivalent-
Climatització SPLIT Mitsubishi Electric® Inverter MSZ-HR 3500-3600W 1 Ud. –o equivalent-
Climatització per conducte Mitsubishi Electric® Conducte PEAD
Calefacció i ACS amb caldera de gas/gasoil de condensació i radiadors Baxi®
DOMÒTICA
Pre-instal·lació de domòtica bàsica
Instal·lació domòtica Free@home de Niessen® -segons pressupost a mida-
Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible