Acabats interiors
Elements construcció cases prefabricades

  • Paviment i sòcol de gres, o paviment sintètic de parquet flotant, segons línia d’acabats escollida. Opcionalment (segons pressupost), es pot triar un acabat amb gres porcellànic, parquet de fusta natural o sintètica...
  • Divisions verticals amb plaques de guix laminat KNAUF® o equivalent, sobre perfils d’acer galvanitzat, inclou en l’interior del sistema aïllament acústic amb llana mineral.
    Extradossat autoportant lliure sobre tancament, W 625 "KNAUF" -o equivalent- realitzat amb placa de guix, ancorada als forjats mitjançant estructura formada per canals i muntants; 63mm de gruix total, separació entre muntants 600mm.
  • Enrajolat de parets a les cambres humides amb gres segons línia d’acabat escollida, per a la cuina i banys, o bé amb plaques de guix laminat KNAUF® hidròfugues per a després pintar.
  • Acabat de sostre amb plaques de guix laminat KNAUF® hidròfugues a les estades humides.
  • Pintura plàstica a l’aigua de color blanc, anti-humitat en els banys i cuines, amb una capa de base i dos d’acabat. Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mà de fons i dues mans d’acabat.

Quadre comparatiu entre línies d’acabats


ZEN

ARGENT

AURA

Paviment de gres o parquet sintètic flotant (AC3) / línia d’acabat ZEN
Paviment de gres o parquet sintètic flotant (AC4) / línia d’acabat ARGENT
Paviment de gres esmaltat porcelànic o parquet sintètic flotant (AC4) / línia d’acabat AURA
Moviment a escollir, fulles corredisses o fulles batents
Trasdossat interior vertical amb plaques de guix laminat Knauf® o similar
Divisòries verticals interiors amb plaques de guix laminat Knauf® o similar, amb aïllament interior de llana mineral, hidròfugues a les estances humides
Envidrament de baixa emissivitat
Enrajolat de parets en las estances humides amb gres / línia d’acabat ZEN
Enrajolat de parets en las estances humides amb gres / línia d’acabat ARGENT
Enrajolat de parets en las estances humides amb gres porcelànic / línia d’acabat AURA
Sostres amb plaques contínues de guix laminat Knauf® hidròfugues a les estances humides
Pintura plàstica a l’aigua de color a escollir, anti-humitat en banys
Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible