Coberta
Elements construcció de les cases prefabricades

La coberta pot ser de dos tipus, segons es accessible i transitable, o bé no ho sigui.

Així, l’estructura de la mateixa també varia, depenent si ha de suportar les sobrecàrregues propies de l’ús com terrassa accessible o no tal, com estableix el CTE i la normativa vigent. Per tant, tenim principalment les cobertes del tipus:

  1. TRANSITABLE: Es tracta d’una coberta que es composa de formigó de pendents, la làmina impermeable, l’aïllament tèrmic, i l’acabat del paviment de la terrassa.
  2. NO TRANSITABLE: Normalment és la coberta superior, la qual no es transitable (només per a tasques de manteniment). Consisteix en una coberta lleugera. Es composa de tres elements: suport, aïllament i impermeabilització i/o acabat. Respecte a una coberta convencional presenta els següents avantatges: impermeabilització total –sense juntes-, aïllament excel·lent, lleugera, rapidesa de muntatge,…

Quadre comparatiu entre línies d’acabats


ZEN

ARGENT

AURA

Acabat de coberta terrat no transitable, amb aïllament tèrmic, impermeabilització i acabat grava
Acabat de terrat / terrassa transitable con paviment de gres antilliscant
Coberta inclinada de teula àrab / formigó
Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible