Ecoeficiència energètica
Qualificació energètica de l'habitatge

La Certificació d’eficiència energètica dels edificis és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE. La Eficiència Energètica es pot definir com la reducció del consum d’energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el nostre confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant-ne l’abastament i fomentant un comportament sostenible en el seu ús.

Els nostres habitatges, amb el paquets “+PASSIVHAUS”, aconsegueixen una eficiència energètica CLASSE A

Una bona implantació al terreny, cercant l’orientació solar adequada, la protecció dels vents dominants, així com disposar d’un bon aïllament tant de l’exterior com del terreny, confereix a l’habitatge una capacitat molt elevada per protegir-se de l’ambient exterior i de les inclemències del temps. La construcció amb el sistema constructiu Light Steel Frame LSF® confereix a l’habitatge unes prestacions òptimes en aquest apartat molt superiors a la construcció amb sistemes tradicionals (nivell d’eficiència entre dos i tres nivells superiors).

A més, combinat amb el pack “+PASSIVHAUS”, amb un sistema d’aportació d’energia renovable, amb instal·lacions tèrmiques d’alta eficiència i rendiment, s’aconsegueix una classificació energètica classe A. A més, això reverteix en forma d’estalvi en el consum d’energia, i per tant, en la despesa económica.

Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible