Façana
Elements construcció de les cases prefabricades

Façana segons sistema constructiu Light Steel Frame LSF®.
Aïllament tèrmic i acústic a base de llana mineral tipus ROCKWOOL® –o similar-.
Tancament de façanes amb panells estructurals tipus OSB 3 HIDRÒFUG

ACABAT DE FAÇANA:

  • Façana ETICS-SATE, SISTEMA COTETERM® de SIKA® –o equivalent-.
  • Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior, basat en l’adhesió de plaques aïllants de poliestirè expandit, tipus Coteterm Placa EPS BCO, mitjançant morter Coteterm M, i ancorades amb fixacions al suport estructural resistent.
  • Acabat “ACRYLIC”


ACABATS OPCIONALS (segons pressupost):

  • FAÇANA VENTILADA / PANELLAT: Amb panells de façana, com per exemple amb Euronit® amb sistema Equitone amb panell Tectiva-Etercolor (panell composite de ciment reforçat amb fibres de cel·lulosa), o Viroc® (es un panell composite, de superfícies planes, compost d’una barreja de partícules de fusta i de ciment portland comprimida i assecada), o panells compactes fenòlics tipus Trespa®, Prodema® ...
  • CERÀMIC: Acabat amb gres porcel·lànic de façana, amb especejament segons projecte.
  • FUSTA: Fusta termotractada natural o sintética, col·locada sobre rastrells del mateix material convertint-se en una façana ventilada

Quadre comparatiu entre línies d’acabats


ZEN

ARGENT

AURA

Façana amb sistema constructiu estructural light steel frame LSF®
Aïllament tèrmic i acústic a base de llana mineral ROCKWOOL® 60 mm. o similar
Tancament de façana amb panell estructural hidròfug OSB 3
Façana de morter sintètic Parex® Acrylic
Façana de morter sintètic sistema ETICS-SATE de Sika® Coteterm Acrylic / Acabat / GR
Acabat de façana ventilada amb panells de ciment reforçat HD Euronit® o similar
Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible