Fusteries exteriors
Elements construcció de les cases prefabricades

  • Fusteries d’alumini RAL estàndard CORTIZO® (o equivalent).
    Opcionalment, també es pot escollir qualsevol color de la carta RAL, o bé es pot optar també per fusteries de PVC. Pel que fa al moviment, poden ser corredisses o batents, segons projecte i preferències del client
  • Vidre cambra tipus CLIMALIT® o similar, de 4mm + 10mm + 4mm. (dimensions <6m2).
    Vidres de baixa emissivitat. Opcionalment, es pot escollir amb làmina acústica o amb protecció solar.
  • Persiana del RAL de la fusteria, lames d’alumini, amb aïllament tèrmic interior.
    Las fusteries exteriors incorporen persiana en totes les habitacions. La resta d’estades segons projecte i requeriments de l’usuari final. Molts cops la persiana convencional no es útil per a obertures superiors a una determinada amplada, ja que són massa pesades i no són maniobrables (és per això, que per a obertures de més de 2,10 m d’amplada, no s’inclou la persiana). Si ho desitgeu, es poden escollir persianes de seguretat i automatitzades, combinades amb el sistema domòtic.

Quadre comparatiu entre línies d’acabats


ZEN

ARGENT

AURA

Fusteries d’alumini color RAL estàndard sèrie CORTIZO® 4200 RPT
Fusteries d’alumini color RAL estàndard sèrie CORTIZO® 4700 RPT
Fusteries d’alumini / PVC, color RAL estàndard sèrie CORTIZO® COR 60 / VISION RPT
Moviment a escollir, fulles corredisses o fulles batents
Moviment a escollir, fulles corredisses o fulles batents / oscil·lobatents
Envidrament amb càmera tipus Climalit® o similar, de 3+3 + 10/12 + 3+3 mm. (<6m2)
Envidrament de baixa emissivitat
Persianes de lamel·les d’alumini del mateix color que les fusteries, amb aïllament tèrmic interior
Persianes automatitzades
Persianes de seguretat automatitzades
Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible