Tancaments interiors
Elements construcció de les cases prefabricades

  • ENVANS DE PLAQUES DE GUIX SOBRE BANDA ACÚSTICA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC (15 +48 +15) / 600 (48) LM. Plaques de guix laminat Knauf® o similar, sobre perfils d’acer galvanitzat, i inclou a l’interior del sistema, aïllament acústic amb llana mineral
  • EN CUINES I BANYS S’UTILITZARAN PLAQUES DE GUIX IMPREGNADES (contra la humitat). Tancament de sostre amb plaques de guix laminat Knauf® hidròfugues en las estances humides

Quadre comparatiu entre línies d’acabats


ZEN

ARGENT

AURA

Tancaments interiors
Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible