GIMNAS
Projectes cases prefabricades

Gimnàs ubicat a La Ràpita

Col·lecció: SINGULAR
Línia d'acabats i paquet d'equipaments: ZEN
Projecte finalitzat

FUNCIÓ I DISSENY

Edifici destinat a gimnàs i activitats dirigides, dintre d’un complex poliesportiu.

Es tracta d’un edifici singular, que ha d’ubicar uns espais per a l’ús de gimnàs, aeròbic, i sales d’activitats dirigides. Es proposa una imatge moderna, amb elements industrialitzats, de baix manteniment, i que invitin a la pràctica esportiva. L’edifici mostra el caràcter lúdic del seu ús.

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS

S’accedeix al conjunt a través d’un espai cobert, que uneix la nova intervenció amb les construccions preexistents, i fa la funció d’espai de trobada i benvinguda.

Funcionalment, es tracta d’un pas cobert exterior, el qual va donant accés a cadascuna de les sales. Es busca la llum natural, a través de grans obertures vidriades.

EQUIPAMENT ADDICIONAL

El disseny incorpora solucions originals com l’acabat amb planxa d’acer, revestiments amb composite, gespa artificial, ... Es pot personalitzar a mida de les necessitats dels client.