PAPIOL
Projectes cases prefabricades

Casa modular d'acer

Col·lecció: ARCHITECT
Línia d'acabats i paquet d'equipaments: ARGENT
Projecte en execució

FUNCIÓ I DISSENY DE LA CASA PREFABRICADA

Habitatge unifamiliar, en planta baixa i dues plantes pis.

La casa parteix d’un desnivell pronunciat de la parcel·la, i al nivell que resta semisoterrat es situa l’accés, i una sèrie d’estances annexes, i el garatge. L’habitatge s’ubica a les plantes primera i segona.

Es tracta d’un disseny original, amb superfícies inclinades, i elements volats. La casa prefabricada té una imatge moderna, i minimalista.

Són importants els voladissos dels nivells superiors, sense cap element de suport.

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS

L’habitatge s’estructura en dues plantes. La zona de dia a la planta primera, i la zona de nit amb les habitacions a la planta superior. L’habitatge va disposant de jardí, i terrasses a cada nivell.

EQUIPAMENT ADDICIONAL

El disseny incorpora baranes de vidre sense passamà ni muntants, revestiments amb dos colors d’acabat, tancament de composite en planta baixa, etc. També una gelosia a la zona d’estenedor del safareig. Es pot personalitzar a mida de les necessitats del client.