TERRASSA
Projectes cases prefabricades

Edifici plurifamiliar

Col·lecció: URBIS
Línia d'acabats i paquet d'equipaments: ARGENT, Pack +SOLAR, Pack +PASSIVHAUS
Projecte finalitzat

FUNCIÓ I DISSENY

Edifici plurifamiliar, amb 9 habitatges, i zona de garatge en planta baixa.

Edifici d’habitatges que s’estructura a partir d’un nucli central obert, que fa de pati i alhora de zona de comunicacions.

Es tracta d’un disseny de línies clares i simples Es combinen dos acabats per configurar la composició de façana: una part amb rasilla ceràmica, i la resta amb acabat SATE de color blanc.

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS

Planta baixa oberta, on es situa l’accés tant per vehicles com per a vianants. Des del punt central de l’edifici, on es troba en gran pati obert, es situa el nucli de comunicacions verticals que estructura tota la resta de distribució d’habitatges, a banda i banda del mateix.

EQUIPAMENT ADDICIONAL

L’edifici té alguns elements específics i equipament propi del disseny i proposta arquitectònica. Es pot personalitzar 100% a mida de les necessitats del client.